Jiná zobrazení:
Popis:
Arteria cerebelli inferior posterior - tepna z a. vertebralis, zásobuje dolní část mozečku.