Popis:
Speciální senzitivní jádra - somatosenzorická - nejlaterálněji uložená jádra, přijímají podněty z receptorů vnitřního ucha - tedy vjemy sluchové a rovnovážné. Tyto impulsy přicházejí cestou axonů bipolárních ganglií VIII. hlavového nervu.