Popis:
Nucleus motorius nervi trigemini (ncl. masticatorius) - jádro uložené přibližně v úrovni locus caeruleus. Je určeno pro svaly vzniklé z prvního pharyngového oblouku - svaly žvýkací, m. mylohyoideus, m. tensor tympani, m. tensor veli palatini a venter anterior m. digastrici.