Popis:
Nucleus posterior (dorsalis) nervi vagi - visceromotorické jádro pro n. vagus. Zajišťuje parasympatickou inervaci srdce, dýchacího ústrojí a trávicího ústrojí až po flexura coli sinistra.