Popis:
Mozkový kmen je rostrální pokračování míchy. Má tři části: medulla oblongata, pons Varoli a mesencephalon. Mozkový kmen je uložen v lebce nad clivem. Většina dorzálního povrchu mozkového kmene je překryta mozečkem, který je s jednotlivými částmi kmene spojený párovými mozečkovými stvoly (pedunculi cerebellares). Kmen obsahuje hmotu bílou - sestupné a vzestupné dráhy, hmotu šedou, která vytváří jádra - nuclei a retikulární formaci. Rozvojem mozečku nad mozkovým kmenem se část nervové trubice rozevírá do plochy a centrální kanál je v této části kmene rozšířen do čtvrté mozkové komory. Proto v rostrální části oblongaty a v pontu jsou čtyři oblasti (somatomotorická, visceromotorická, viscerosenzitivní a somatosenzitivní) vedle sebe, zatímco ve spinální míše a mesencephalon jsou tyto za sebou.