Popis:
Mozkový kmen obsahuje vzestupné a sestupné dráhy, některé kmenem prochází, jiné končí nebo začínají v jádrech mozkového kmene. Důležitou částí kmene je retikulární formace - souhrn neuronů organizovaných do množství drobných jader a velmi četných propojení navzájem i s ostatními úrovněmi CNS. Retikulární formace je místem řady důležitých reflexů a center, která ovlivňují životně důležité funkce (vědomí, řízení respirace a kardiovaskulárního systému, střídání spánku a bdění). 10 párů hlavových nervů má v mozkovém kmeni svá jádra. Dále se v jednotlivých oddílech mozkového kmene nacházejí jádra (např. ncl. ruber, substantia nigra, ncll. pontis, ncl. olivaris superior, ncll. fasciculorum posteriorum) zapojené do okruhů motorických i senzitivních. Na fotografii jsou znázorněny roviny řezů, použité v této kapitole. V kaudo - kraniálním směru: řez v úrovni dolní části prodloužené míchy, řez v rostrální části prodloužené míchy, řez pontem, řez středním mozkem v úrovni colliculi inferioris, a řez střední mozkem v úrovni colliculi superiores.