Popis:
Jádra hlavových nervů III. - XII. jsou uložena v mozkovém kmenu (stratum nucleare), část z nich se promítá pod spodinu IV. komory. Schéma odpovídá modelu sloupcového uspořádání jader. Jádra jsou organizována do podélných pruhů, jejich embryonální rozložení odpovídá rozdělení neurální trubice na bazální a alární ploténku. Modalitě jádra odpovídají vlákna, která z něj vystupují resp. do něj přichází. Pod spodinou IV. komory dochází růstem mozečku k rozložení neurální trubice do plochy, somatomotorická zóna je tedy nejmediálněji, somatosenzitivní nejlaterálněji. Vzhledem k posunu jader při rozevírání neurální trubice jsou však v konečném stavu visceromotorická jádra uložena dorzálně od somatomotorických. Obecně nazýváme motorická jádra - ncll. originis a senzitivní - ncll. terminationis. Pro zjednodušení uvádíme ncll. origini pouze vpravo od střední čáry a ncll. terminationis pouze vlevo od střední čáry (přestože všechna jádra jsou párová).