Popis:
Viscerosenzitivní jádro - je uloženo laterálně od sulcus limitans, pod spodinou IV. komory. Jde o všeobecně viscerosenzitivní jádro, přijímá aferentní vlákna z orgánů (axony buněk senzitivních ganglií hlavových nervů IX., X.).