Popis:
Branchiomotorická jádra - jádra uložená laterálně od předchozí skupiny. V důsledku vývoje jsou uložena hlouběji pod spodinou IV. komory (ventrálněji) oproti somatomotorickým jádrům. Jsou určena pro příčně pruhované svaly pocházející z materiálu pharyngových (žaberních) oblouků. Bývají též nazývána speciální visceromotorická jádra.