Popis:
Nucleus gustatorius (Nageoti) - horní část ncl. solitarius, která přijímá aferentaci z chuových pohárků, cestou axonů buněk senzitivních ganglií nervů VII., IX. a X. Z ncl. gustatorius začíná druhý neuron chuové dráhy do ncl. ventralis posteromedialis thalami, zčásti přímo korového chuového centra.