Popis:
Nucleus nervi facialis - jádro je uloženo laterálně od jádra n. abducentis a vlákna z něj vystupující se zatáčejí kolem ncl. nervi abducentis (genu internum n. facialis) a podmiňují colliculus facialis. Motoneurony jádra jsou určeny pro svaly vzniklé z druhého pharyngového oblouku - mimické svaly, m. stylohyoideus, m. stapedius, venter posterior m. digastrici.