Popis:
Nucleus salivatorius inferior - visceromotorické jádro pro n. glossopharyngeus, vlákna jsou určena pro příušní žlázu, drobné žlázy sliznice tváře (gll. buccales) a zadní třetiny jazyka.