Popis:
Visceromotorická jádra - jádra jsou zdrojem pregangliových parasympatických vláken. Pregangliová vlákna jsou přepojována v parasympatických gangliích na postgangliové neurony. Ty inervují hladkou svalovinu orgánů a cév, žlázy a srdeční svalovinu. Jádra jsou uložena dorzálně od jader branchiomotorických.