Popis:
Nucleus nervi oculomotorii - jádro uložené v tegmentum mesencephali v úrovni colliculi superiores. Má rohlíčkovitý tvar. Z jádra vystupují motorická vlákna pro m. levator palpebrae superioris, m. rectus bulbi superior, m. rectus bulbi medialis, m. rectus bulbi inferior a m. obliquus bulbi inferior. (Vlákna pro většinu svalů probíhají homolaterálně). Při poškození jádra nebo vláken nervu vede k šilhání zevně a mírně dolů a ptózu víčka.