Jiná zobrazení:
Popis:
Řez je veden v místě, kaudálně od fossa rhomboidea, kde prodloužená mícha má trubicovité uspořádání. Mimo vyznačené struktury prochází celým kmenem další sestupné i vzestupné dráhy (tr. rubrospinalis, tr. reticulospinalis, tr. spinoreticularis, tr. vestibulospinalis, tr. tectospinalis, tr. spinoolivaris, tr. olivospinalis).