Jiná zobrazení:
Popis:
Tractus spinalis nervi trigemini - svazek descendentních kolaterál přívodných vláken.