Popis:
Fasciculus cuneatus - terminální část dráhy před vstupem do ncl. cuneatus.