Jiná zobrazení:
Popis:
Nucleus cuneatus - jádro přijímá axony pseudounipolárních buněk spinálních ganglií, cestou tractus spinobulbaris. Má dvě oblasti - zona glomerularis obsahuje neurony jejichž axony pokračují jako fibrae arcuate internae a po zkřížění vzestupují kmenem jako lemniscus medialis a končí převážně v nucleus ventralis posterolateralis thalami; zona reticularis vydává axony do šedých hmot olivárního jádra, mozečku, mesencephala.