Jiná zobrazení:
Popis:
Lemniscus medialis - vlákna tractus bulbothalamicus, tento systém vede podněty tlaku, dotyku, diskriminačního čití a části propriocepce.