Popis:
Tractus spinothalamicus - běží zde společně s dráhou spinoretikulární a spinotektální.