Popis:
Retikulární formace - formatio reticularis (RF) - představuje část šedé hmoty, která je prostoupena vlákny bílé hmoty, proto mají tato místa síťovitý – retikulární vzhled. RF zasahuje z krční míchy, celým mozkovým kmenem až do diencefala. V krční míše je RF v laterýlní části baze zadního rohu. V prodloužené míše a pontu je RF uložena pod vrstvou jader na spodině IV.komory a v mesencefalu je součástí jeho tegmenta.Uvnitř RF jsou místa, kde převládají těla neuronů – šedá hmota – označujeme je jako jádra retikulární formace, na jiných místech převládají systémy nervových vláken – bílá hmota – mluvíme o spojích retikulární formace. Jádra jsou uspořádána v pěti podélných řadách: nepárový systém rapheální a párové mediální a laterální. Eferentní spoje rapheálního systému, pokračují k jádrům mediální řady RF a do struktur limbického systému. Mediální systém je hlavním zdrojem spojů RF s ostatními šedými strukturami CNS. Eferentní vlákna laterálních jader vstupují hlavně do jader mediálního systému. Jiný způsob členění RF rozeznává podle úrovně oddíl míšní, rhombencephalický, mesencephalický, diencephalický, cerebellární a monoaminergní. Funkce RF jsou životně důležité. Aktivační funkce – tzv. ascendentní aktivační (budivý) systém . V RF jsou podněty přicházející z periferie zesíleny jejich rozšířením na velký počet neuronů RF. Podněty z periferie vstupují do RF cestou tr. spinoreticularis (nebo trigeminoreticularis) a navazujícím neuronem retikulotalamickým a thalamokortikálním Tímto způsobem je mozková kůra udržována ve stavu aktivity. Aktivační vliv se projevuje i u sestupných drah končících u motoneuronů předních rohů míšních nebo u motorických jader hlavových nervů (tr reticulospinalis a tr. reticulonuclearis). Inhibiční funkce – RF může rozšířit a zesílit i tlumivou (inhibiční) aktivitu neuronů. Podílí se na něm i serotoninergní systém RF. V RF jsou centra důležitých reflexů:Obranné reflexy – mrkací, slzivý, kýchací, kašlací, dávivý; Obživné reflexy - sací, polykací, slinivý, sekrece trávicích šťav. Ale i regulační centra životně důležitých funkcí - centrum řízení srdeční činnosti, vasomotorické centrum, dýchací a pneumotaxické centrum. Regulace tělesné teploty má nadřazené centrum v hypothalamu, které je spojeno s některými jádry rapheálního systému RF. Vedení tzv. pomalé bolesti - tr. spinoreticularis (tr.trigeminoreticularis) převádějí pocity difuzní, špatně lokalizovatelné bolesti do thalamu (tr. reticulothalamicus) a odtud navazujícím neuronem do korové oblasti sensitivní.