Popis:
Monoaminergní systém RF - rozdělujeme na dvě části - podsystém katecholaminergní (mediátor: noradrenalin, dopamin) skupiny šedých hmot A1- A10 (A6 = locus caeruleus, A9 = pars compacta substantiae nigrae) a podsystém serotoninergní (mediátor: serotonin) skupiny B1-B9 (mezi jádry rapheálního systému).