Popis:
Cerebellum je největší část zadního mozku, prostřednictvím tří párů pedunculi cerebellares (mozečkových stonků) je spojen s jednotlivými částmi mozkového kmene. Mozeček má afferentaci jak z drah motorických, tak z drah senzitivních. Srovnává tedy stav pohybového systému a cíle pohybového záměru. Koordinační funkci odpovídá i 40 ti násobná převaha vstupních drah nad dráhami výstupními. Mozeček kontroluje udržování rovnováhy, svalový tonus, vzpřímený postoj, koordinaci pohybů. Dostává předem informace o jakémkoliv volním pohybu a může jak pyramidové, tak mimopyramidové motorické podněty modifikovat prostřednictvím eferentních drah. Činnost mozečku probíhá mimo naše vědomí.