Popis:
Mozeček je uložen v zadní jámě lební, nad medulla oblongata a pons Varoli. Skládá se z nepárové střední části - vermis cerebelli a z párové hemispheria cerebelli. Horní plochu mozečku odděluje od týlních laloků koncového mozku duplikatura tvrdé pleny - tentorium cerebelli, hemisféry jsou navzájem odděleny srpkem tvrdé pleny - falx cerebelli. Zadní a dolní plochy hemisfér jsou uloženy ve fossae cerebellares kosti týlní. Povrch hemisfér i vermis je rozrýhován prostřednictvím fissurae cerebelli oddělující jednotlivá folia cerebelli. Skupiny folií tvoří lalůčky - lobuli cerebelli, lalůčky jsou spojeny ve tři základní lobi cerebellares - lobus anterior, lobus posterior a lobus flocculonodularis.