Jiná zobrazení:
Popis:
Schéma členění klasického členění mozečku. Zeleně oblast vermis (korová eferentace do ncll. fastigii), modře paravermální oblast (eferentace do ncll. globosi a emboliormis), červeně laterální oblasti hemisfér (efferentace do ncl. dentatus).