Jiná zobrazení:
Popis:
Dorzokaudální plocha hemisfér mozečku je vyklenutá, překrývající zčásti vermis.