Jiná zobrazení:
Popis:
Pedunculus flocculi - svazek nervových vláken spojující flokulus a nodulus.