Jiná zobrazení:
Popis:
Plocha mozečku přivrácená k mozkovému kmeni po odstranění podunculi cerebellares a stropu IV.,mozkové komory.