Jiná zobrazení:
Popis:
Schéma sagitálního řezu mozečkem ve střední rovině přes vermis cerebelli.