Popis:
Folia cerebelli - povrch hemisfér i vermis mozečku není hladký, ale poměrně pravidelně zprohýbaný v "závity" - folia. Folia jsou oddělena fisurami a jsou orientována přibližně transverzálně. Jejich význam spočívá ve zvětšení povrchu kůry mozečku.