Jiná zobrazení:
Popis:
Sagitální řez mozečkem ve střední rovině, zachycen vermis cerebelli. Hvězdička označuje tectum mesencephali.