Jiná zobrazení:
Popis:
Mozeček se skládá z vnější vrstvy šedé hmoty - mozečkové kůry a bílé hmoty - corpus medullare. Do bílé hmoty jsou zanořena párová jádra. Obecně je mozeček zapojen tak, že vstupní dráhy přichází do mozečkové kůry. Kortikální okruhy impulsy zpracují a axony Purkyňových buněk z kůry je přepojují na mozečková jádra. Z jader pak vystupují eferentní dráhy mozečku. Kůra je složena ze tří vrstev.