Popis:
Mozečkový glomerulus - složitá synapse dendritů granulárních buněk, axonů Golgiho buněk a mechových vláken, uložená v granulární vrstvě kůry mozečku, oddělená od okolní vrstvou gliových buněk.