Popis:
Purkyňovy buňky - největší buňky kůry mozečku (50 - 80 µm), dendrity se stromečkovitě větví v molekulární vrstvě, kolmo na podélnou osu folia. Axony jsou jediným efferentem kůry. Směřují do mozečkových jader (s výjimkou přímých cerebello-vestibulárních drah).