Jiná zobrazení:
Popis:
Corpus medullare - bílá hmota mozečku, která vybíhá do jednotlivých folií jako laminae albae.