Popis:
Mechová vlákna - nejčetnější vlákna vstupující do mozečku. Jsou to všechna afferentní vlákna s výjimkou vláken z nucleus olivaris inferior. Vstupují do mozečkového glomerulu, mimo to vydávají kolaterály k mozečkovým jádrům.