Jiná zobrazení:
Popis:
Nucleus dentatus - největší mozečkové jádro, tvaru zprohýbaného váčku. Přijímá axony Purkyňových buněk z celé neocerebellární a části paleocerebellární kůry. Jeho eferentní vlákna směřují přes pedunculi cerebellares superiores do druhostranného thalamu, částečně do ncl. ruber.