Jiná zobrazení:
Popis:
Stratum moleculare; stratum plexiforme - povrchová vrstva kůry mozečku, obsahuje paralerní vlákna, axony Purkyňových buněk, košíčkové a hvězdicovité buňky.