Jiná zobrazení:
Popis:
Stratum purkinjense - střední vrstva mozečkové kůry, obsahuje Purkyňovy buňky, velké 50 - 80 µm. Jejich dendrity se vějířovitě větví ve stratum moleculare, kolmo k podélné ose folia a jsou v synapsi s axony granulárních buněk. Na dendrity Purkyňových buněk se přepojují také šplhavá vlákna. Axony Purkyňových buněk sestupují k mozečkovým jádrům (inhibiční účinek) a vydávají také kolaterály ke Golgiho buňkám.