Popis:
Míšní oddíl RF - v širším slova smyslu sem řadíme ncl. cornucommissuralis anterior a ncl. cornucommissuralis posterior.