Popis:
Pedunculi cerebellares medii - svazky bílé hmoty spojující Varolův most s mozečkem.