Jiná zobrazení:
Popis:
Arteria choroidea anterior - odstupuje obvykle z a. carotis interna, běží podél tractus opticus, vstupuje do plexus choroideus dolního rohu postranní komory, a pokračuje v něm až k foramen interventriculare.