Jiná zobrazení:
Popis:
Arteria carotis interna - vnitřní krkavice, tepna, která vzniká rozdělením a. carotis communis na a. carotis externa et a. carotis interna. Na cévním zásobení mozku se podílí pars cavernosa et pars cerebralis. Pars cavernosa probíhá v sinus cavernosus a vytváří karotický sifon. Pars cerebralis je posledním úsekem a. carotis internae, končí rozdělením na a. cerebri anterior et a. cerebri media.