Jiná zobrazení:
Popis:
Arteria basilaris - nepárová tepna, která vzniká spojením aa. vertebrales obou stran. Je uložena v sulcus basilaris pontu a při jeho horním okraji se rozděluje na a. cerebri posterior dx. et sin. Vydává větve pro pons a mesencephalon, a. cerebelli inferior anterior, a. labyrinthi a a. cerebelli superior.