Jiná zobrazení:
Popis:
Arteria basilaris - nepárová tepna, která vzniká spojením aa. vertebrales obou stran. Je uložena v sulcus basilaris pontu a při jeho horním okraji se rozděluje na a. cerebri posterior dx. et sin. Vydává aa. pontis, aa. mesencephalicae, a. cerebelli inferior anterior, a. labyrinthi et a. cerebelli superior.