Jiná zobrazení:
Popis:
Funiculus posterior - zadní provazec míšní, mezi sulcus medianus posterior a zadním rohem.