Jiná zobrazení:
Popis:
Cornu posterius - zadní míšní roh je místem přepojení afferentních vláken, přicházejících zadními kořeny. Mezi povrchem míchy a zadním rohem je vstupní Lissauerova zóna (tractus posterolateralis), ve které se vstupující dorzální kořeny prolínají s buňkami šedé hmoty. Na zadním rohu rozlišujeme jednotlivé části (apex, caput, cervix, basis).