Jiná zobrazení:
Popis:
Funiculus lateralis - postranní provazec míšní, mezi předními a zadními rohy a vystupy předních a zadních kořenových vláken.