Jiná zobrazení:
Popis:
Sulcus posterolateralis - podélná rýha na povrchu míchy, ze které vystupují vlákna zadních míšních kořenů.