Jiná zobrazení:
Popis:
Lissauerova okrajová zóna - svazky vláken interneuronů a části zadních kořenových vláken.